Praktykant / Praktykantka w Wydziale Eksploatacji - praktyki płatne

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Praktykant / Praktykantka w Wydziale Eksploatacji - praktyki płatne
Miejsce pracy: Kraków
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Archiwizację dokumentów,
 • Wsparcie w obsłudze systemu SEOD,
 • Przygotowywanie raportów i analiz,
 • Wsparcie w innych zadaniach realizowanych przez Wydział.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Znajomości obsługi komputera,
 • Skrupulatności i dokładności podczas wykonywania powierzonych obowiązków,
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Oferujemy:
 • Praktykę/ staż przez okres do 3 miesięcy,
 • Dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • Możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • Opiekę merytoryczną kompetentnego opiekuna.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
/