Praktykant / Praktykantka w Biurze Analiz i Efektywności Procesów - praktyki płatne

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:
Praktykant / Praktykantka w Biurze Analiz i Efektywności Procesów - praktyki płatne
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Tworzenie map procesów realizowanych w PKP S.A. z użyciem dedykowanych narzędzi (m.in. Microsoft Visio, Aris),
 • Weryfikację prawidłowości realizacji wybranych procesów realizowanych w PKP S.A. na podstawie informacji zawartych w systemach IT używanych w PKP S.A.,
 • Tworzenie raportów dotyczących prawidłowości rejestracji informacji w systemie zarządzania umowami PKP S.A.,
 • Pracę wspomagającą w projektach wdrażających nowe rozwiązania w zakresie zarządzania nieruchomościami PKP S.A.
 • Pracę wspomagającą przy wdrażaniu modułu zabezpieczeń. 
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Statusu studenta lub absolwenta (preferowane kierunki studiów: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka),
 • Sprawnej obsługi komputera (MS Excel), mile widziana znajomość MS Visio,
 • Sumienności, dokładności i samodzielności w działaniu,
 • Umiejętności szybkiego uczenia się i nabywania nowych kompetencji,
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Oferujemy:
 • Płatną praktykę przez okres 3 miesięcy w wymiarze 30-40h tygodniowo,
 • Dobrą lokalizację miejsca pracy (ul. Szczęśliwicka 62),
 • Możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • Opiekę merytoryczną kompetentnego opiekuna,
 • Możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyki.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
/