Pracownik biurowy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Pracownik biurowy
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/23/2471
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wg programu stażu.Godziny odbywania stażu: 07:30-15:30.Staż finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie) w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia realizowana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie (I)"
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Ekonomia, Administracja, Prawo


Wymagania inne:

Termin rozpoczęcia stażu zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji.

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

/