Pracownik administracyjny w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
poszukuje pracownika na
stanowisko administracyjne
w wymiarze pełnego etatu
w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

(umowa na czas zastępstwa)

Pracownik administracyjny w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
Miejsce pracy: Kraków
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe - preferowane prawnicze, administracyjne;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość obsługi komputera (w szczególności MS Office 365) oraz umiejętność szybkiej nauki obsługi programów informatycznych;
 • minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku administracyjnym.
Dodatkowo od kandydata oczekujemy: 
 • umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, analizowania, interpretowania i prezentowania informacji, formułowania wniosków i rekomendacji;
 • umiejętności samodzielnego realizowania powierzanych zadań;
 • umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, a w konsekwencji umiejętności radzenia sobie z presją czasu;
 • terminowości, solidności i uczciwości w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności wyszukiwania i pozyskiwania informacji, analizy tabel, danych liczbowych, wykresów, itp;
 • silnej motywacji do pracy i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
 • inicjatywy, zdolności aktywnego poszukiwania rozwiązań dla pojawiających się problemów;
 • komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej.
Dodatkowym atutem kandydata będzie: 
 • doświadczenie w pracy administracyjnej w uczelni wyższej lub w innej podobnej instytucji;
 • znajomość innego języka europejskiego;
 • doświadczenie w obsłudze systemu USOS/ USOSweb.
Zakres obowiązków /Opis zadań: 
 • kontakt z instytucjami współpracującymi z Uniwersytetem w sprawach związanych ze studentami;
 • wsparcie informacyjno-administracyjne dla zagranicznych studentów;
 • prace administracyjno-biurowe;
 • prowadzanie baz danych, przygotowywanie raportów i sprawozdań, przygotowywanie materiałów
  do wniosków projektowych opracowywanych w ramach dzielności jednostki;
 • obsługa obiegu dokumentów - w tym elektronicznie, prowadzenie ewidencji dokumentów.
Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni zlokalizowanej w centrum Krakowa,
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stałe godziny pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych m.in. Karta Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i odbywania szkoleń
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarciaz Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania– na warunkach i zasadach określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dso@cm-uj.krakow.pl lub pocztą tradycyjnąna adres: Dział Spraw Osobowych UJ CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podobne oferty

Specjalista ds. Administracyjnych

Dodano: dzisiaj

Firma: STRABAG Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Pułtusk

Zadania organizowanie sprawnej pracy biura tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, przesyłkami kurierskimi oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w biurze przygotowywanie...

Więcej

Młodszy administrator danych z językiem niemieckim

Dodano: dzisiaj

Firma: Brunata ZENNER Sp. z.o.o.

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk, Uphagena 27

Twoje zadania: wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie opracowywanie i analiza danych monitorowanie przebiegu procesu opracowywanie zleceń wewnętrznych Nasze wymagania: znajomość języka niemieckiego (szukamy osób na wielu poziomach zaawansowania minimum...

Więcej
/