Młodszy specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

młodszy specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych (umowa o pracę / 1 pełny etat)
 
Numer ogłoszenia: Katowice/24/07
Miejsce pracy: Katowice
Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat
 
Termin składania ofert: 12.03.2024 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • praca w systemie SOLU w zakresie obsługi skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami i świadczeniodawcami,
 • udzielanie informacji związanych z realizacją i obsługą skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • pełnienie dyżurów telefonicznych.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • lata pracy zawodowej: przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy.

Wymagane wykształcenie oraz staż pracy należy udokumentować.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klientów,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146),
 • znajomość przepisów ustawy z 28 lipca 2005 r o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2023 r. poz., 151 ze zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2024 r., poz. 208),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2010 r., poz. 14),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2022 r., 1406 ze zm.),
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word, Outlook),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • zaangażowanie w powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność, rzetelność,
 • komunikatywność,
 • motywacja do pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.
ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
/