Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych (Sekcja Wdrażania)


Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych (Sekcja Wdrażania)


Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: MS/s/P/2021


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i ich zmian,
 • Przygotowanie dokumentów wdrożeniowych oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,
 • Weryfikacja i przygotowanie zmian w zawartych umowach z beneficjentami / wnioskowanie o rozwiązanie umów z beneficjentami,
 • Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami:
 • Weryfikacja danych, dokumentów, sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów,
 • Kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność,
 • Weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie rekomendacji płatności,
 • Prowadzenie ewidencji zobowiązań / płatności,
 • Przygotowanie i prowadzenie korespondencji z beneficjentami,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie,
 • Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,
 • Udział w kontroli projektów,
 • Udział w monitorowaniu wartości środków zakontraktowanych i wydatkowanych w ramach projektów oraz postępu rzeczowego i efektów projektów,
 • Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów,
 • Opracowywanie założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie,
 • Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań,
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań,
 • Wykonywanie innych zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • Współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu Usług Proinnowacyjnych (DPU) oraz innych powierzonych zadań,
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań,
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentów.

Wymagania:

Wykształcenie: wyższe (min. licencjat)


Doświadczenie zawodowe:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie związane z wdrażaniem programów / projektów

 

Wiedza:

 • Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych
 • Znajomość zasad pomocy publicznej
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)
 • Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych)

Umiejętności:

 • Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji i planowania
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom

Wymagania pożądane:


Wykształcenie: wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin
Doświadczenie zawodowe:

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Min. 3 lata doświadczenia pracy w zakresie przygotowywania lub wdrażania programów / projektów
 • Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego
 • Wiedza:
 • Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych
 • Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio- zaawansowanym
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)

Umiejętności:

 • MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu itp.)
 • Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych)

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy
 • wynagrodzenie od 3.000 zł brutto do 4.000 zł brutto
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczeniaPodobne oferty

Konsultant ds. Ubezpieczeń

Dodano: dzisiaj

Firma: Compensa TU na Życie S.A.

Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Jakie będą Twoje obowiązki? Wsparcie Dyrektora i Kierownika Sprzedaży w działaniach sprzedażowych Obsługa i wsparcie administracyjne podległej sieci Agentów Obsługa korespondencji Weryfikacja dokumentacji ubezpieczeniowej przekazywanej przez pośredników...

Więcej

Specjalista ds. administracji

Dodano: dzisiaj

Firma: DEKRA Praca Sp. z o.o.

Lokalizacja: małopolskie / Modlniczka

Opis stanowiska: Prowadzenie dokumentacji związanej z korektami (przygotowywanie segregatorów, kontakt z działem S&F) Wystawianie korekt dla Klientów (produkty przeterminowane, zwroty itd.) Monitorowanie poprawności wystawionych korekt Ewidencja potwierdzeń...

Więcej
/