Młodszy Specjalista ds. Obsługi Studentów do Dziekanatu Kolegium Zarządzania i Kolegium Finansów i Ekonomii

Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, niezależną finansowo uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, założoną w 1993 roku i zlokalizowaną w sercu Europy. Oferta uczelni obejmuje różnorodne programy studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA oraz doktoranckich. Uczelnia uzyskała polskie i uznane na świecie akredytacje, w tym potrójną koronę akredytacji EQUIS, AACSB, AMBA. Zajmuje także wiodące miejsca w światowych i krajowych rankingach edukacyjnych, potwierdzających wysoką jakość kształcenia i działalności naukowo-badawczej. Od 2009 roku Akademia Leona Koźmińskiego nieprzerwanie znajduje się w rankingach „Financial Times” (FT), obejmujących najlepsze uczelnie biznesowe z całego świata.

 

Akademia Leona Koźmińskiego

prowadzi rekrutację na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Studentów do Dziekanatu Kolegium Zarządzania i Kolegium Finansów i Ekonomii
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 5/ADM/DKZKFiE/24
Główne obowiązki:
 • bieżąca obsługa interesariuszy dziekanatu,
 • udział w organizacji procesu dydaktycznego,
 • współpraca z wykładowcami oraz z dziekanem i prodziekanem danego kierunku,
 • tworzenie i porządkowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • przygotowywanie sprawozdań i zestawień,
 • monitorowanie procesu płatności za studia,
 • przygotowanie dokumentacji toku studiów do egzaminów dyplomowych,
 • współorganizacja wydarzeń dla studentów,
 • wsparcie zespołu przy akredytacjach państwowych i międzynarodowych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • znajomość obsługi pakietu Microsoft Office,
 • rzetelność, orientacja na klienta,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność analizowania, wyciągania wniosków i planowania.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w ramach pełnego etatu,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z najlepszych szkół biznesu w Europie,
 • możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach i kursach języka angielskiego,
 • możliwość korzystania z oferty ALK na preferencyjnych warunkach finansowych,
 • praca w dogodnej lokalizacji i w nowoczesnym budynku,
 • dostęp do biblioteki uczelnianej,
 • pakiet bezpłatnej prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych.
W ramach procesu rekrutacji przewidywane zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo – przewidywane co najmniej 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
/