Supervisor Rampa

Supervisor Rampa
Miejsce pracy: Kraków
Jakie zadania na Ciebie czekają?
 • nadzór operacyjny i administracyjny nad sekcją Obsługi Płytowo-Bagażowej oraz Obsługi Technicznej GSE
 • współtworzenie procedur i instrukcji operacyjnych oraz dostosowywanie ich pod względem zgodności z instrukcjami i procedurami linii lotniczych
 • reagowanie na wszelkie nieprawidłowości w obsłudze operacyjnej, przygotowywanie działań naprawczych oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
 • identyfikacja problemów operacyjnych poprzez analizę wskaźników
 • rekomendowanie rozwiązań, mających na celu poprawę warunków pracy
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania podległych sekcji
 • zapewnienie sprawności technicznej jednostek GSE wykorzystywanych w Oddziale
 • nadzór nad bazą przeglądów sprzętów i maszyn
 • wnioskowanie/opiniowanie do zarządu o zakupy związane z utrzymaniem technicznym sprzętu
 • odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i standardów bezpieczeństwa pracy
 • zapewnienie zasobów niezbędnych do bezpiecznego i profesjonalnego świadczenia usług
 • współuczestniczenie w rozmowach rekrutacyjnych
 • nadzór nad właściwym przepływem informacji pomiędzy podległymi obszarami, a pozostałymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • dbanie o wizerunek firmy poprzez podtrzymywanie dobrych realizacji z klientami
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem - minimum 2 lata
 • znajomości procedur i działalności operacyjnej w zakresie obsługi handlingowej
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczno–ruchową
 • znajomości przepisów BHP, podstawowej wiedzy z zakresu Prawa Pracy
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • zdolności organizacyjnych, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i kryzysowych
 • odpowiedzialności, umiejętności ustalania priorytetów i zarządzania czasem
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności interpersonalnych, komunikatywności
Co oferujemy?
 • Pracę w ciekawym środowisku lotniczym
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Niezbędne szkolenia i certyfikaty
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracę w firmie o wieloletniej tradycji
 • Pracę w zgranym zespole
Co oferujemy?
 • Pracę w ciekawym środowisku lotniczym
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Niezbędne szkolenia i certyfikaty
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pracę w firmie o wieloletniej tradycji
 • Pracę w zgranym zespole
/