Referent administracyjny

Ogłoszenie numer: 7901349, z dnia 2023-02-08

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro Rektorskie

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Referent administracyjny

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie korespondencji i dokumentów zgodnie z potrzebami Biura Rektorskiego
 • Redagowanie pism, przygotowywanie pism wychodzących
 • Obsługa połączeń telefonicznych, e-maili
 • Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu dokumentów Biura Rektorskiego
 • Przyjmowanie interesantów i gości, przygotowywanie spotkań i posiedzeń
 • Współpraca w przygotowaniu uroczystości ogólnouczelnianych
 • Planowanie i organizowanie kalendarza spotkań Rektora oraz wyjazdów służbowych
 • Zapewnienie właściwego przepływu informacji
 • Współpraca z innymi jednostkami uczelni w zakresie kompetencji
 • Właściwe zabezpieczanie i prowadzenie archiwizacji dokumentacji Biura Rektorskiego

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe

 • Dobra znajomość Ms Office w szczególności Word, Excel

 • Bardzo dobra organizacja pracy

 • Wysoka kultura osobista i komunikatywność

 • Samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie

Dodatkowym atutem będzie znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
/