Pracownik ds. certyfikacji i audytów w procesie diagnostyki urządzeń srk

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. certyfikacji i audytów w procesie diagnostyki urządzeń srk

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IAT/41/01/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowywanie wymagań, metod i procedur certyfikacji dla uczestników procesu eksploatacji urządzeń srk, dSAT i ETCS, w tym utrzymania i diagnostyki,
 • monitorowanie i weryfikacja działań w zakresie organizacyjno-technicznym, przydzielonych jednostkom wykonawczym Spółki i podmiotów zewnętrznych realizujących zadania utrzymaniowe,
 • udział w procesach certyfikacji punktów Obsługi Technicznej Przekaźników, w tym przygotowanie i prowadzenie komisji certyfikacyjnej punktów OTP oraz prowadzenie dokumentacji certyfikacyjnej,
 • przeprowadzanie audytów punktów OTP własnych i zewnętrznych, wraz ze sprawdzeniem warunków lokalowych i środowiskowych, kompetencji i uprawnień personelu wykonującego obsługę techniczną,
 • organizowanie i udział w procesie nadawania uprawnień dla personelu w ramach certyfikacji punktów OTP oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki, podmiotami zewnętrznymi i producentami urządzeń automatyki, w zakresie technik pomiarowych, testów, badań, pomiarów i prób funkcjonalnych,
 • ustalanie zasad raportowania wyników pracy i pomiarów, prowadzenia dokumentacji technicznej procesu utrzymania i diagnostyki urządzeń automatyki w tym również przekaźników stosowanych w urządzeniach srk.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku transport kolejowy, telekomunikacja,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym, automatyką lub telekomunikacją,
 • wiedza zawodowa z zakresu automatyki i telekomunikacji, ruchu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

/