Młodszy Specjalista ds. Administracji Operacyjnej

Bergerat Monnoueyr Sp. z o.o. – Oddział Eneria zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie projektów zasilania rezerwowego, kogeneracji, modułów energetycznych stosowanych w przemyśle energetycznym, kolejowym czy morskim przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii firmy CATERPILLAR®.
 
Jesteśmy wyłącznym przedstawiciel koncernu CATERPILLAR® w Polsce w zakresie sprzedaży i serwisu zespołów prądotwórczych i silników przemysłowych.
 
Ponadto wykonujemy instalacje elektryczne w całym zakresie wysokich, średnich i niskich napięć w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej.
 
Obecnie poszukujemy kandydatki/kandydata do Działu Operacyjnego Serwisu na stanowisko:
Młodszy Specjalista ds. Administracji Operacyjnej

Biuro: Izabelin-Dziekanówek

Ul. Modlińska 1, 05-092 Łomianki

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Premię roczną wypłacaną przed zakończeniem roku kalendarzowego
 • Bogaty pakiet socjalny – opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do urlopu, fundusz oszczędnościowy, kartę MultiSport, karta lunchowa
 • Szkolenia branżowe, możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w przyjaznym zespole ekspertów w swojej dziedzinie
Opis stanowiska:
 • Administracja floty (aktualizacja i weryfikacja danych w bazie)
 • Administracja danych klienta (aktualizacja i weryfikacja danych w bazie CAT)
 • Monitoring oraz utrzymanie prawidłowego działania programów operacyjnych (aktualizacja danych sprzedażowych, wskaźników KPI)
 • Przygotowywanie zbiorczych raportów
 • Prowadzenie statystyk sprzedaży i realizacji działań serwisowych
 • Współpraca przy bieżących projektach działu operacyjnego
 • Wsparcie działań związanych z programami rozwojowych dla dealerów Caterpillar (głównie analiza danych, przygotowanie raportów)
Od idealnego kandydata oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe / średnie
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub pokrewnym (administracja sprzedaży, analiza danych)
 • Język angielski – na poziomie zaawansowanym umożliwiającym samodzielne komunikowanie się w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Umiejętność tworzenia raportów i analiz
 • Umiejętność interpretacji wyników i kreatywność w podejmowaniu działań naprawczych
 • Umiejętności analityczne
 • Bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office: Excel, PowerPoint
 • Skrupulatność i cierpliwość
 • Systematyczność i dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • Otwartość na nowe projekty
 • Dokładność, sumienność i skrupulatność

W dokumentach prosimy uwzględnić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści przesłanego cv, przez Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych”

Informujemy, że wyrażając powyższą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać lub zmienić zgodę, kierując informację o jej wycofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1. Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku Modlińska 11, 05-092 Łomianki („Administrator”).
2. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na w/w adres pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres rezygnacja@b-m.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu:
4. przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
5. w celu udziału w przyszłych procedurach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu 2 lat od dnia przesłania CV, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na takie przetwarzanie zgody,
6. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie, ustalenie roszczeń.
7. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
8. przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.) w zakresie danych wskazanych w art. 221 1 k.p. (tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz
9. zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez Panią/Pana tj. w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 1 k.p. oraz na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Przesłanie do nas CV zawierającego dane w zakresie szerszym niż wynikające z art. 221 § 1  k.p. postrzegamy jako wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
1. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest dokumentowanie i przechowywanie informacji w celu obrony przed roszczeniami pracownika lub dochodzenie, ustalenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1 p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania Pani/Pana kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenia Pani/Pana oferty.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są spółki z grupy Monnoyeur, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy rekrutacyjne.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, a po tym okresie przez czas 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym brał Pan/Pani udział.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
7. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
11. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podobne oferty

Referent w Wydziale Administracji i Logistyki

Dodano: dzisiaj

Firma: PGE Dystrybucja S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6

Twój zakres obowiązków: Bieżąca obsługa pracowników w zakresie sporządzania kart czasu pracy, ewidencji urlopów, przekazywania dokumentów od i do pracowników. Kontrola ważności uprawnień, kwalifikacji i badań lekarskich. Zapewnienie i dystrybucja...

Więcej

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Dodano: dzisiaj

Firma: Health Resort & Medical Spa Panorama Morska

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Jarosławiec (pow. sławieński, gm. Postomino)

Opis stanowiska: nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości, organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz...

Więcej
/