Asystent / Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych (Sekcja Kontraktowania)


Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Asystent / Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych (Sekcja Kontraktowania)


Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/MS/s/P/2021


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) i ich zmian,
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów,
 • Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami,
 • Udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
  • weryfikacja formalna wniosków,
  • ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP),
  • weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
  • bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI),
  • przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
 • Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR),
 • Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych,
 • Przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie,
 • Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań,
 • Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów,
 • Udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie,
 • Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań,
 • Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań,
 • Współpraca w zakresie realizacji zadań Departamentu Usług Proinnowacyjnych (DPU) oraz innych powierzonych zadań,
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań,
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentów.

 


Wymagania:

 

Wykształcenie:

 • Wyższe (minimum licencjat) lub średnie (w przypadku asystenta)

Doświadczenie:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego lub 3 miesiące (w przypadku asystenta)
 • Doświadczenie związane z kontraktowaniem programów/projektów lub biurowe (w przypadku asystenta)

Wiedza:

 • Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych
 • Znajomość zasad pomocy publicznej
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)
 • Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych)
 • lub niewymagana (w przypadku asystenta)

Umiejętności:

 • Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji i planowania
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Gotowość do podróży służbowych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie: Wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin

Doświadczenie:

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Min. 3 lata doświadczenia pracy w zakresie przygotowywania lub kontraktowania programów/projektów
 • Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego

Wiedza:

 • Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych
 • Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp)

Umiejętności:

 • MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu, itp.)
 • Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych)

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie od 3.000 zł brutto do 4.000 zł brutto
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczeniaPodobne oferty

Specjalista ds. administracji

Dodano: dzisiaj

Firma: DEKRA Praca Sp. z o.o.

Lokalizacja: małopolskie / Modlniczka

Opis stanowiska: Prowadzenie dokumentacji związanej z korektami (przygotowywanie segregatorów, kontakt z działem S&F) Wystawianie korekt dla Klientów (produkty przeterminowane, zwroty itd.) Monitorowanie poprawności wystawionych korekt Ewidencja potwierdzeń...

Więcej

Pricing Specialist - Working Student [rekrutacja online]

Dodano: dzisiaj

Firma: NOKIA

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Daily activities Customer Pricing team in Wroclaw connects telecommunications with the business. Together with Customer Teams, Product experts, and Customer Solution experts we build commercial offers. We advise Customer Teams on optimal price models, lifetime...

Więcej
/